„Polska 1939” Moorhouse Roger

II wojna światowa zapisała się już na zawsze jako jeden z najokrutniejszych okresu w dziejach świata i Polski. Najdotkliwiej oczywiście została potraktowana Europa, w tym nasz kraj. Za początek wybuchu tych okrutnych  bitew uznaje się prowokacja gliwicką, która miała miejsce w radiostacji Gliwice na Górnym Śląsku. Później bardzo szybko przystąpiono do ataku zbrojnego i tak rozpoczął się jeden z najkrwawszych okresów w dziejach dwudziestowiecznej Europie. II wojna światowa stała się inspiracją do powstania wielu książek, scenariuszy filmowych i teatralnych. Stała się również obiektem natchnienia dla muzyków, poetów czy malarze. Silnie odbiła się na sztuce, jednak największe ślady pozostawił o w ludzkiej pamięci. Osób, które żyły w tamtych czasach i są naocznym i świadkami postępowania nazistów oraz ich przerażających praktyk nie tylko wobec znienawidzonych grup społecznych ale również zwykłych ludzi. dzisiaj spoglądamy na to przez pryzmat czasu i choć zapisane przekazy wciąż powodują emocje to jednak zdecydowanie mniejsza niż miało to miejsce zaraz po zakończeniu działań wojennych. Każdy z nas powinien mieć jednak w pamięci że wolność nie została nam dana raz na zawsze, i wszyscy musimy dołożyć możliwych starań, by taki terroryzm okrucieństwa nie powtórzyły się już nigdy. Wszyscy Musimy zrozumieć okrucieństwo wojny i wyrażać Brak zgody na jej powrót pod jakąkolwiek formą. Właśnie istniejące przekazy i publikacje pozwalają to właśnie lepiej zrozumieć i uniknąć Takiego negatywnego myślenia. Jedna z książek traktującą o II Wojnie Światowej jest „Polska 1939” Moorhouse Rogera. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa społeczny Instytut wydawniczy znak.

Okrucieństwo wojny

Hitler postanowił rozpocząć drugą wojnę światową od ataku na terytoria sąsiadujące, czyli Polskę. Nawołując do rozpoczęcia działań zachęcał, a wręczy wydał rozkaz swoim żołnierzom by nie mieli litości, byli brutalni, ponieważ ich przewaga pozwala im na wszystko, a przede wszystkim nierespektowania dotychczas obowiązujących praw. tymczasem prezydent RP Ignacy Mościcki po napaści Rosji sowieckiej na Polska wypowiadał się w ten sposób. Podkreślił, że Polacy nie po raz pierwszy radzą sobie z najazdem obcych, dojeżdżających zarówno z zachodu jak i Wschodu. Każdy z obywateli ma obowiązek dbać o dobro swojego państwa. II RP pojawiła się na mapie świata zaledwie 20 lat temu. Tymczasem zagrażające mocarstwo rosną w siłę. Polska ma co prawda solidną armię, jednak dniem próby jest dopiero Kampania wrześniowa. Okazuje się, że przegrywamy ją, Anglia i Francja zostaną niewzruszone. Gwoździem do trumny będzie najazd sowietów. Pomimo braku sukcesów na polu bitwy, ocaleje to, co najważniejsze, czyli honor.